Scoala Postliceala “Dimitrie Cantemir”  Iasi  este persoana juridica de drept privat si de interes public si face parte din Sistemul National de Învatamânt.
Scoala Postliceala “Dimitrie Cantemir”  Iasi  este unitate de învatamânt ACREDITATA.  
Scoala Postliceala “Dimitrie Cantemir”  Iasi  va organiza examene de absolvire, va gestiona si elibereaza acte de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
Scoala Postliceala “Dimitrie Cantemir”  Iasi  a fost înfiintata in anul 1990, raspunzând cerintelor pietei muncii din ce in ce mai ridicate de specialisti nivel 3 si 3+ conform nomenclatorului european.
Cu o evolutie strâns corelata cu dinamica foarte mare a pietei muncii de resort, Scoala Postliceala “Dimitrie Cantemir”  Iasi  a atins în clipa de fata un nivel înalt al calitatii în educatie, având în permanenta drept reper standardele de calitate elaborate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar

Eficienta externa a furnizorului de educatie este indicatorul de baza al rentabilitatii investitiei în unitatea de învatamânt. Eficienta externa reprezinta procentul de absolventi care, în timp util si în conditii optime, reusesc insertia pe piata muncii de profil - în specializarea pentru care unitatea de învatamânt respectiva i-a scolarizat (si în care cursantii au investit). Scoalii Postliceale Sanitare “Dimitrie Cantemir”  Iasi  este caracterizata printr-o eficienta externa dintre cele mai bune.

Scoala Postliceala Sanitara "Dimitrie Cantemir" este locul unde sunt promovate spiritul de initiativa, creativitatea si etica  în scopul de a asigura o interfata sigura si dinamica între elev, profesor, comunitate si piata muncii.

Scoala noastra are portile larg deschise pentru toti cei care au nevoie de educatie si de dobândirea unor competente specifice domeniilor de pregatire. Vom cauta sa satisfacem nevoia fiecarui elev de a se simti competent în a detine si utiliza informatia, deschis spre informatie si spre întelegerea si respectarea valorilor socio-culturale ale unei societati democratice. Ceea ce dorim sa realizam este armonizarea intereselor comune elevilor, profesorilor, parintilor, comunitatii locale, în vederea îndeplinirii standardelor educationale si profersionale specifice specializarilor oferite de scoala.

Scoala va stimula:

 • Credinta în propria capacitate de autodepasire
 • Construirea unui sistem de relatii benefice institutiei
 • Introducerea necesitatii schimbarii în plan pragmatic a atitudiniisi mentalitatii cadrelor didactice, a elevilor si a parintilor

Intreaga activitate a Scoalii Postliceale Sanitare “Dimitrie Cantemir” Iasi va fi organizata astfel incat sa creeze un mediu educational profesionist , la standardele institutionale si morale inalte. Dorim ca eforturile noastre sa se concretizeuze printr-o pregatire buna a elevilor, deprinderi de munca intelectuala, competente necesare insertiei sociale si profesionale.

Pentru realizarea misiunii Scoala Postliceala “Dimitrie Cantemir”  Iasi  îsi fundamenteaza întreaga activitate pe urmatoarele valori si principii fundamentale.

 • ETICA SI MORALA
 • JUDECATA ÎNTELEAPTA
  Fiecare persoana din echipa Scoala Postliceala “Dimitrie Cantemir”  Iasi  va defini si va înttelege scopurile valoroase si –si va stabili prioritatile, va gândi prin prisma consecintelor actiunilor si va fundamenta deciziile pe întelepciunea practica .
 • INTEGRITATEA
  În toate activitatile derulate membrii echipei Scolii Postliceale Sanitare  “Dimitrie Cantemir”  Iasi  vor avea puterea interioara de a spune adevarul, de a actiona onest în gând si în fapta.
 • COMPETENTA  PROFESIONALA
  Personalul  Scoala Postliceala “Dimitrie Cantemir”  Iasi , angajat în diferite pozitii, trebuie sa dovedeasca prin activitatea desfasurata, cunoasterea domeniului respectiv, deschidere spre învatare si perfectionare continua, asigurarea calitatii si urmarirea excelentei.
 • AUTODISCIPLINA
  Personalul Scoala Postliceala “Dimitrie Cantemir”  Iasi  va avea controlul asupra propriilor actiuni, cuvinte, dorinte, si va avea un comportament adecvat oricarei situatii, va da tot ce are mai bun, în orice imprejurare.
 • RESPECTUL
  Vom arata consideratie fata de oamnei, fata de autoritati,  fata de proprietate, si nu în ultimul rând fata de propria persoana.
 • RESPONSABILITATEA
  Toti membrii echipei va duce la îndeplinire cu consecinta obligatiile ce revin fiecaruia, asumarea raspunderii pentru propriile actiuni.
 • ADEVARUL
  Toata activitatea desfasurata de catre angajati Scolii Postliceale Sanitare  “Dimitrie Cantemir”  Iasi  va urmari adevarul si se bazeaza pe evidente si fapte verificate.

 

Copyright 2015, Scoala Postliceala Sanitara "Dimitrie Cantemir" Iasi