Scoala Postliceala “Dimitrie Cantemir”  Iasi  este persoana juridica de drept privat si de interes public, facând parte din Sistemul National de Învatamânt.  Scoala Postliceala “Dimitrie Cantemir”  Iasi  este unitate de învatamânt ACREDITATA în sedinta ARACIP din august 2011. Oridinul Ministrului va aparea în Monitorul Oficial la sfârsitul anului 2011. 

Scoala Postliceala “Dimitrie Cantemir”  Iasi  a fost infiintata în anul 1990, raspunzand cerintelor pietei muncii din ce în ce mai ridicate de specialisti nivel 3 si 3+ conform nomenclatorului european.

Serviciile oferite de Scoala au la baza calitatea, performanta, etica, promovarea valorilor europene, egalitatea sanselor.  De la aparitia Scolii în peisajul educational iesean si pâna în prezent, peste 3000 de absolventi ai diferitelor specializari promovate de-a lungul anilor în cadrul Scolii noastre, s-au integrat cu succes în viata socio - profesionala. Peste 1.000 de absolveti ai Scolii Postliceale “Dimitrie Cantemir” lucreaza astazi în spatiul comunitar: Spania, Italia, Belgia, Franta, Portugalia, Anglia, Irlanda, Germania, Ungaria, etc. Aproximativ 5% lucreaza  în Canada si S.U.A.

Din oferta educationala a Scolii au facut parte de-a lungul celor aproape doua decenii de activitate, urmatoarele specializari: Birotica-Secretariat, Tehnician Dentar, Administratie si servicii, Asistent de Gestiune, etc. Între anii 1990-2000 a functionat în cadrul Fundatiei Academice Ecologice “Dimitrie Cantemir” Iasi si Scoala Postliceala Psihopedagogica, specializarea. Învatatori-Educatoare.

In anul 2000 s-a organizat Biblioteca scolii. Dezvoltarea continuaa a bibliotecii, face ca în prezent fondul de carte de specialitate sa depaseasca 25000 de titluri corelate cu planurile de învatamânt si programele analitice pe discipline specifice specializarilor în care Scoala este furnizor de educatie.

Din anul 2003 Scoala Postliceala “Dimitrie Cantemir”  Iasi  îsi desfasoara activitatea în cadrul unei cladiri proprii, proprietate a Fundatiei Academice Ecologice “Dimitrie Cantemir” Iasi. Salile de curs, laboratoarele si cabinetele de specialitate beneficiind de dotare materiala generala si de specialitate care asigura desfasurarea în conditii optime a procesului de învatamânt. Proiectul de Dezvoltare a Scolii prevede pentru anii care vor urma cresterea continua a calitatii educationale, permanenta modernizare a dotarii materiale de specialitate, dezvoltarea continua a bazei materiale generale, constructia de noi cladiri, laboratoare si cabinete de specialitate.

Pentru atingerea indicatorilor specifici, strategia Scolii prevede stabilirea de noi parteneriate educationale si de interes comunitar cu unitati administrative, si scoli similare din judetul Iasi, din tara si comunitatea europeana. Oferta educationala a Scolii în viitor, va cuprinde noi specializari -  mereu în corelatie cu cerintele reale ale pietii muncii nationale si europene.


Copyright 2015, Scoala Postliceala Sanitara "Dimitrie Cantemir" Iasi