Oferta educationala pentru anul scolar 2015 – 2016

PROFIL MEDICAL

Pliant 2015
Pliant 2014
Pliant 2013

Specializarea: ASISTENT MEDICAL GENERALIST - 100 de locuri
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea profesionala: Asistent Medical Gneralist
Nivelul: 3 avansat
Forma de îatamant: la zi
Durata studiilor: 3 ani
Oportunitati de insertie pe piata muncii: cadru medical în reteaua sanitara de stat si particulara, clinici, laboratoare, specializare în obstetrica - ginecologie, chirurgie, interne, pediatrie, ATI, paramedici, etc.
La specializarea ASISTENT MEDICAL GENERALIST se primesc numai absolventi de liceu cu sau fara Diploma de Bacalaureat;

Specializarea: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE - 30 de locuri
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea profesionala: Asistent Medical de Farmacie
Nivelul: 3 avansat
Forma de îatamant: la zi
Durata studiilor: 3 ani
Oportunitati de plasament pe piata muncii: titular de punct farmaceutic, coordonator activitate productie sau desfacere a produselor medicamentoase în farmacii cu circuit închis si deschis, operator pâna la sef de depozit de produse farmaceutice;
La specializarea ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE se primesc numai absolventi de liceu cu sau fara Diploma de Bacalaureat;

CARACTERISTICILE  SCOLII   SI  FACILITATI  OFERITE  CURSANTILOR

• Scoala Postliceala Sanitara “Dimitrie Cantemir” Iasi are colaborari cu parteneri din tari ale Uniunii Europene  pentru asigurarea locurilor de munca
• La absolvirea studiilor se poate facilita obtinerea de contracte de munca în strainatate
• Cursurile se predau si prin intermediul sistemului multimedia, folosind metode interactive centrate pe elevi
• Relatia profesor / elev a fost mereu una cordiala de permanenta colaborare
• Elevii sunt implicati în toate activitatile inclusiv în luarea deciziilor majore ale conducerii  Scolii
• Promovarea fata de agentii economici de profil în vederea angajarii pe plan local si în tara, U.E.
• Burse sociale acordate cursantilor cu situatii financiare deosebite, precare
• Participarea la activitati suplimentare benevole, voluntariate,
• Accesul permanent la Biblioteca scolii,
• Participarea gratuita la sesiunile si simpozioanele organizate de Scoala noastra
• Acces permanent la cabinetul de Informatica , internet, sala de sport
• Participarea la concursuri cu premii oferite de Scoala

INSCRIERI

Inscrierile vor avea loc in perioada    15.07.2013  -  15.09.2013

Înscrierile se fac zilnic între orele 800-1600 la sediul Institutiei  - Str.Aurel Vlaicu nr.54 Iasi,  Zona Tatarasi , lânga E-ON GAZ , statia “2 BAIETI”, Tramvai - 1, 3, 11, 13;
Telefon – 0332.441916,  0332.405839,  0770.556046,  0770.659931,  0771.416110;  0749841362;  0744471518;  0721500286
Fax – 0332.441916
E-mail: – spscantemir@yahoo.com   sanitaracantemiris@yahoo.ro

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII / INMATRICULARII

- Diploma de Bacalaureat*  legalizata (sau adeverinta/certificat de absolvire a liceului  legalizat);
- Copie legalizata dupa certificatul de nastere si casatorie (daca este cazul);
- Copie dupa CI/BI, 3 fotografii color ¾,  adeverinta medicala de la medicul de familie din care rezulta starea de sanatate a candidatului, copie dupa F.M. liceu;
- Cerere de înscriere de la secretariatul Scolii;

Taxa de inscriere este de 100 RON.
Taxa de scolarizare este de 1.600 RON / an, achitabila in  rate semestrial sau lunar - prima rata  se achita la momentul inscrierii.
Elevii cu situatii financiare precare pot depune la secretariat, cererea de bursa sociala anexând documentele doveditoare (orfani de ambii parinti, pensie de urmas, cupon de pensii pentru elevii sustinuti financiar, alte documente doveditoare, etc.).

PROGRAMUL SCOLII

Activitatea scolara se desfasoara în 2 schimburi, între orele 8:00 - 20:00, de luni pâna vineri inclusiv. Activitatea aplicativa, stagiile de instruire practica, se desfasoara în conformitate cu legislatia si normativele în vigoare, în cadrul clinicilor, farmaciilor, laboratoarelor.

TOATE  DIPLOMELE  OBTINUTE  IN  URMA ABSOLVIRII CURSURILOR  SCOLII  POSTLICEALE  SANITARE   “DIMITRIE CANTEMIR”  IASI  SUNT VALABILE IN TARILE UNIUNII EUROPENE.

Scoala Postliceala  Sanitara “Dimitrie Cantemir” Iasi,  prin specializarile existente si de perspectiva, se adreseaza pregatirii postliceale a elevilor - în vederea unei optime încadrari a acestora în viata socio - profesionala.  Prin întreaga activitate a Scolii ne asumam datoria si responsabilitatea specializarii tinerilor pentru realitatea economica si sociala a timpului nostru.
Scoala dispune la aceasta ora de un complex de resurse materiale si umane care asigura din toate punctele de vedere conditiile necesare unui nivel optim de instruire teoretica si aplicativa. Pe tot parcursul dezvoltarii unitatii noastre de învatamânt am avut ca prioritate, asigurarea personalului didactic competent si a bazei materiale necesare atingerii obiectivelor legate de instruirea teoretica si practica, precum si a formarii profesionale permanent corelate cu nevoile reale ale pietei muncii interne si externe.

Personalul didactic al Scolii este reprezentat de cadre didactice foarte bine pregatite din punct de vedere profesional, fapt reflectat de rezultatele foarte bune ale absolventilor scolii noastre. Baza materiala, este în conformitate cu standardele nationale de specialitate si normele europene, utilizata în salile de curs si laboratoare permite un grad optim de educatie teoretica si instruire practica, aceasta din urma efectuandu-se si în institutii de profil (Spitalul Militar de Urgente “Iacob Czihac” Iasi, Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii “Sf. Maria” Iasi, Spitalul Clinic de Boli Infectioase “Sf. Parascheva” Iasi,  farmacii, puncte farmaceutice si depozite farmaceutice).

Scoala Postliceala Sanitara “Dimitrie Cantemir” Iasi,  utilizeaza pentru toate specializarile, curriculum national.

 

Copyright 2015, Scoala Postliceala Sanitara "Dimitrie Cantemir" Iasi